Klick Datas e-kurser i Klickportalen K3

Följande e-kurser producerade av Klick Data finns tillgängliga
dvs. färdigproducerade och klara att köras direkt i en valfri
webbläsare på Windows, Mac eller Linux via Klickportalen K3,
se www.klickportalen.se.

Visa e-kurs förteckning med info 
Om KlickData
 
   KlickData Lärplattform
       Introduktion till nya KlickData
 
Affärsutveckling
 
   Kompetens
       Utveckla er med Klickportalen K3
       Kom igång med Klickportalen K3
   Kommunikation
       Kroppsspråk & Gester
       Att kommunicera med marknaden - en målgruppsinriktad kurs i affärskommunikation
       Lär dig Skriva & Dokumentera
       Manligt & kvinnligt språk
       Tala med teknik
   Retorik
       Argumentationsteknik- konsten att få sin vilja fram
       Mötesstrategier-grundregler för lyckade möten
       Personligt framträdande
       Praktisk Retorik
   Personlig utveckling
       Flow - Vägen till framgång
       Kreativitet - utveckla din skapandekraft
       Stretchövningar framför skärmen
       Stresshantering - konsten att leva ett skönare liv
   Ekonomi & Administration
       Grundkurs i Företagsekonomi del 1
       Grundkurs i Företagsekonomi del 2
       Grunderna i bokföring del 1
       Grunderna i bokföring del 2
       Grunderna i bokföring del 3
       Grundkurs i Koncernredovisning del 1
       Grundkurs i Koncernredovisning del 2
       Microsoft Office för småföretagare
       Lär dig Visma Admin 500
       Lär dig Visma Lön 300
   Säljträning
       Grunderna i Butiksförsäljning
       Effektiv behovsförstärkning
       Grunderna i Förhandlingsteknik
       Grunderna i försäljning
       Grunderna i offertskrivning
       Grunderna i Ledarskap
       Grunderna i telefonförsäljning och telemarketing
 
Microsoft Office
 
   Microsoft Office 2016
       Microsoft Excel 2016 - Grunder
       Microsoft Excel 2016 - Fortsättning
   Microsoft Office 2013
       Microsoft Excel 2013 - Grunder
       Microsoft Excel 2013 - Fortsättning
       Nyheterna i Microsoft Office 2013
       Lär dig Microsoft Outlook 2013
       Microsoft PowerPoint 2013 - Grunder
       Microsoft PowerPoint 2013 - Fortsättning
       Microsoft Word 2013 - Grunder
       Microsoft Word 2013 - Fortsättning
   Microsoft Office 2010
       Microsoft Access 2010 - Grunder
       Microsoft Access 2010 - Fortsättning
       Microsoft Excel 2010 - Grunder
       Microsoft Excel 2010 - Fortsättning
       Gå över till molnet med Microsoft Office 365
   Microsoft Office 2010 i danske
       Nyhederne i Microsoft Office 2010
   Microsoft Office 2010 i norske
       Nyhetene i Microsoft Office 2010
   Microsoft Office 2010
       Nyheterna i Microsoft Office 2010
       Lär dig Microsoft Outlook 2010
       Microsoft PowerPoint 2010 - Grunder
       Microsoft PowerPoint 2010 - Fortsättning
       Microsoft Word 2010 - Grunder
       Microsoft Word 2010 - Fortsättning
   Microsoft Office 2007
       Microsoft Access 2007 - Grunder
       Microsoft Access 2007 - Fortsättning
       Microsoft Excel 2007 - Grunder
       Microsoft Excel 2007 - Fortsättning
       Nyheterna i Office 2007
       Microsoft Outlook 2007 - e-kursen
       Microsoft Outlook 2007 - e-kursen (Exchange)
       Microsoft PowerPoint 2007 - Grunder
       Microsoft PowerPoint 2007 - Fortsättning
       Microsoft Publisher 2007 - e-kursen
       Microsoft Word 2007 - Grunder
       Microsoft Word 2007 - Fortsättning
   Microsoft Office 2003
       Grunderna i Microsoft Access 2003
       Fortsättning i Microsoft Access 2003
       Grunderna i Microsoft Excel 2003
       Fortsättning i Microsoft Excel 2003
       Nyheterna i Microsoft Office 2003
       Lär dig Microsoft Outlook 2003
       Lär dig Microsoft PowerPoint 2003
       Grunderna i Microsoft Word 2003
       Fortsättning i Microsoft Word 2003
   Microsoft Office 2000
       Grunderna i Microsoft Access för Office 2000
       Fortsättning i Microsoft Access för Office 2000
       Grunderna i Microsoft Excel för Office 2000
       Fortsättning i Microsoft Excel för Office 2000
       Lär dig Microsoft Small Business Customer Manager för Office 2000
       Lär dig Microsoft Outlook för Office 2000
       Lär dig Microsoft PowerPoint för Office 2000
       Lär dig Microsoft PhotoDraw för Office 2000
       Lär dig Microsoft Publisher för Office 2000
       Grunderna i Microsoft Word för Office 2000
       Fortsättning i Microsoft Word för Office 2000
   Microsoft Office XP
       Grunderna i Microsoft Access för Office XP
       Fortsättning i Microsoft Access för Office XP
       Grunderna i Microsoft Excel för Office XP
       Fortsättning i Microsoft Excel för Office XP
       Nyheterna i Microsoft Office XP
       Lär dig Microsoft Outlook för Office XP
       Lär dig Microsoft PowerPoint för Office XP
       Grunderna i Microsoft Word för Office XP
       Fortsättning i Microsoft Word för Office XP
   Vägen till ECDL
       Modul 1 i Vägen till ECDL - Allmän it-kunskap
       Modul 2 i Vägen till ECDL - Operativsystem
       Modul 3 i Vägen till ECDL - Ordbehandling
       Modul 4 i Vägen till ECDL - Kalkyl
       Modul 5 i Vägen till ECDL - Databaser
       Modul 6 i Vägen till ECDL - Presentation
       Modul 7 i Vägen till ECDL - Internet & e-post
 
Media Publishing
 
   CAD-program
       Grunderna i AutoCAD 2012
       Fortsättning i AutoCAD 2012
       Grunderna i AutoCAD 2008
       Fördjupning i AutoCAD 2008
       Grunderna i AutoCAD LT 2008
       Fördjupning i AutoCAD LT 2008
   Adobe CS6
       Adobe Acrobat XI Pro - Nyheterna
       Adobe Illustrator CS6 - Nyheterna
       Adobe InDesign CS6 - Nyheterna
       Adobe Photoshop CS6 - Nyheterna
   Adobe CS4
       Adobe Acrobat 9 Pro - e-kursen
       Adobe Dreamweaver CS4 - Grund
       Adobe Dreamweaver CS4 - Fortsättning
       Adobe Flash CS4 - Grunder
       Adobe Flash CS4 - Fortsättning
       Adobe Illustrator CS4- Grunder
       Adobe Illustrator CS4 - Fortsättning
       Adobe InDesign CS4- Grunder
       Adobe InDesign CS4- Fortsättning
       Adobe Photoshop CS4- Grunder
       Adobe Photoshop CS4- Fortsättning
   Adobe CS3/CS2/CS
       Dokumentera med Adobe Acrobat 6.0
       Jobba med Adobe Creative Suite 3-Tryck & Design
       Jobba med Adobe Creative Suite 3- Webb
       Lär dig Adobe InDesign CS del 1
       Lär dig Adobe InDesign CS del 2
       Lär dig Adobe Illustrator CS del 1
       Lär dig Adobe Illustrator CS del 2
       Nyheterna i Adobe Creative Suite
       Lär dig Adobe Photoshop CS2 del 1
       Lär dig Adobe Photoshop CS2 del 2
       Lär dig Adobe Photoshop CS del 1
       Lär dig Adobe Photoshop CS del 2
   Adobe Collection
       Dokumentera med Adobe Acrobat 5.0
       Lär dig Adobe InDesign 2.0 del 1
       Lär dig Adobe InDesign 2.0 del 2
       Lär dig Adobe Illustrator 10 del 1
       Lär dig Adobe Illustrator 10 del 2
       Lär dig Adobe Photoshop 7.0 del 1
       Lär dig Adobe Photoshop 7.0 del 2
   Bildbehandling
       Lär dig Adobe Imageready 3.0- bildbehandling för webben
       Bildbehandling med Adobe Photoshop 6.0 del 1
       Bildbehandling med Adobe Photoshop 6.0 del 2
   Layout/ Trycksak
       Lär dig Adobe PageMaker 6.5 del 1
       Lär dig Adobe PageMaker 6.5 del 2
       Lär dig QuarkXPress 4.0 del 1
       Lär dig QuarkXPress 4.0 del 2
       Trycksaksproduktion- processen steg för steg
   Multimedia
       Lär dig 3D Studio MAX R2.5 del 1
       Lär dig 3D Studio MAX R2.5 del 2
       Redigera i Adobe Premiere 6.0
   Adobe CC
       Adobe Creative Cloud 2014
 
Internet & webbproduktion
 
   Macromedia Studio 8
       Lär dig Dreamweaver 8 del 1
       Lär dig Dreamweaver 8 del 2
       Lär dig Flash Professional 8 del 1
       Lär dig Flash Professional 8 - Actionscripts 2.0
   Webblayout
       Macromedia Dreamweaver MX- Grunder
       Macromedia Dreamweaver MX- Fördjupning
       Bygg webb med Microsoft FrontPage 2000
       Bygg webb med Microsoft FrontPage 2002- Grunder
       Bygg webb med Microsoft FrontPage 2002 - Fördjupning
       Webbproduktion- processen steg för steg PC
   Webbkodning
       Fortsättning i HTML
       Grunderna i HTML
       Grunderna i Javascript
       Avancerade Javascript och DHTML- bygg din egen e-shop.
       Javaprogrammering- Grundkurs
       Javaprogrammering- Fortsättningskurs
       Webbdatabaser med ASP
       XML grunder
   Flash
       Lär dig Macromedia Flash 5
       Macromedia Flash MX - Grunder
       Macromedia Flash MX - ActionScript
 
Nätverk
 
   Generellt
       Drifta ett nätverk- håll ner TCO
       Installera ett nätverk- kom igång kurs utan konsulter
       Introduktion till .net
       Beräkna ROI för ditt nätverk och datainvestering
       Säkerställ säkerheten i ett nätverk!
   Windows 2000/ 2003
       Uppgradera till Microsoft Windows 2000 Server -
       Lär dig sätta upp en Windows 2000 Advanced Server
       Windows 2000 Active Directory Services
       Windows 2003 Server - uppgraderingskursen
 
Grunder
 
   Generellt
       Så jobbar du med din digitalkamera
       Lär dig Facebook - e-kursen
       Grundläggande IT-kunskap - Lär känna din dator
       Skype - eliminera dina telefonkostnader
   Operativsystem
       Introduktion till Windows 2000 Professional
       Introduktion till Windows XP
       Lär dig Microsoft Windows Vista Business
       Grunderna i Mac OS X Snow Leopard
       Lär dig Microsoft Windows 10
       Lär dig Microsoft Windows 7
       Lär dig Microsoft Windows 8
       Windows XP i nätverk - ur användarperspektivet
   StarOffice
       Introduktion till StarOffice 8- Del 1. Writer & Impress
       Introduktion till StarOffice 8 - Del 2- Calc & Base
 
Courses in English
 
   Microsoft Office 2010
       Learning Microsoft Excel 2010 - The Basics
       Learning Microsoft Office 2010- The News
       Learning Microsoft Outlook 2010
       Learning Microsoft PowerPoint 2010 - The Basics
   Microsoft Office 2007
       Learn Microsoft Excel 2007 - Basics
       Learn Microsoft Outlook 2007
       Learn Microsoft PowerPoint 2007
       Learn Microsoft Word 2007 - Basics
   Microsoft Office 2003
       Microsoft Access 2003 Basic
       Microsoft Access 2003 Advanced
       Microsoft Excel 2003 Basic
       Microsoft Excel 2003 Advanced
       Learn Microsoft Outlook 2003
       Learn Microsoft PowerPoint 2003
       Microsoft Word 2003 Basic
       Microsoft Word 2003 Advanced
   Communication
       Skype - eliminating your phone bills
   Image processing
       Learn 3ds Max 2012 - Part 1
       Learn 3ds Max 2012 - Part 2
       Learn Adobe After Effects CS6
       How to work with your digital camera
       Adobe Photoshop CS2 Basic
   Microsoft Office 97/2000
       Basics in Microsoft Excel 97
       Advanced Microsoft Excel 97
       Present it with Microsoft Powerpoint for Office 2000
       Basics in Microsoft Word for Office 2000
 
Övrigt
 
   Databas/ register
       Grunderna i FileMaker Pro 5.0
       Fortsättning i FileMaker Pro 5.0
       Introduktion till FileMaker Pro 7
       Så här fungerar Lotus Notes 6.5
       MySQL -grundkurs
       MySQL -fortsättningskurs
       Oracle9i SQL databas
       Databashantering med SQL
       Introduktion till SQL Server
       Webbygge med Filemaker Pro 5.5
   SharePoint
       Lär dig Microsoft Windows Sharepoint Services 2010
   Projekt
       Lär dig Microsoft Project 2000 del 1
       Lär dig Microsoft Project 2000 del 2
       Lär dig Microsoft Project 2007 del 1
       Lär dig Microsoft Project 2007 del 2
   Programmeringsspråk
       Grunderna i C++
       Fortsättning i C++
       E-kursen om PHP
       E-kursen om PHP - Fortsättning
       Programmera med Microsoft Visual Basic 6.0 -Grundkurs
       Programmera med Microsoft Visual Basic 6.0 fortsättningskurs
       Grunderna i VBA för Excel
       Fortsättning i VBA
   Klassiker
       Webbygge med Adobe Golive 5.0
       Allt om din PC
       Microsoft Excel i Office 97
       Påbyggnad Microsoft Excel i Office 97
       Grunderna i bokföring 2001 del 1
       Grunderna i bokföring 2001 del 2
       Grunderna i bokföring 2001 del 3
       Lär dig Internet 2004
       Microsoft PowerPoint i Office 97
       Microsoft Word i Office 97
       Påbyggnad Microsoft Word i Office 97
       Introduktion till Windows 98

Totalt 261 st

Varje e-kurstitel ovan kan köpas styckvis på www.klickdata.se

Välkomna.
Klick Data AB
www.klickdata.se
Tel: 08-667 4980